معرفی

مشخصات فردی

احد باقرزاده

نام - نام خانوادگی : احد   باقرزاده

پست الکترونیکی : aa_bagherzadeh@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

رئیس واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد آکسفورد انگلستان

2- رئیس هیئت مدیره مرکز همکاری های بین المللی آکسفورد (OICC) و عضو هیئت مدیره کالج زبان آکسفورد (OLC)

3- رئیس هیئت مدیره کالج زبان آکسفورد (OLC)- انگلستان

4- معاون واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد آکسفورد انگلستان

5- عضو هئیت علمی دانشگاه / استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و واحد آکسفورد

6- رئیس گروه علوم سیاسی/ دانشکده علوم انسانی واحد تهران جنوب

7- رئیس کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هئیت علمی دانشگاه/ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

8- نایب رئیس انجمن حقوقدانان عضو هئیت علمی دانشگاه/ دانشگاه آزاد اسلامی

9- رئیس هئیت مدیره کانون حقوق ورزش ایران / کانون حقوق ورزش ایران

10- وکیل پایه یک دادگستری/ کانون وکلاء تهران

11- داور بین الملل مرکز داوری بین المللی

12- کارشناس رسمی دادگستری در امور آموزشی عالی

13- عضو موسس کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی

14-  عضو هئیت مدیره موسسه حقوقی مبشر معاون

15-  وزیر دادگستری/ وزارت دادگستری و رئیس سازمان تعزیران حکومتی

16- معاون قضایی دادگستری/ دادگستری استان تهران

17- رئیس دفتر ریاست دیوانعالی کشور

18-  رئیس واحد حمایت قضایی دفتر پیگیری های ویژه نخست وزیر

19- قاضی دادگستری/ قاضی دادسرای دیوانعالی کشورعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضویت در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

مرکز همکاری های بین المللی آکسفورد

 


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- استاد داور رساله دکتری  ( رژیم حقوقی خلع سلاح بین المللی و ...)  توسط احمد شمس

2- استاد داور رساله دکتری ( حقوق اسرا از دیدگاه حقوق بین الملل و ...)  توسط محمد علی حجازی

3- استاد راهنمای پنجاه و پنج کار تحقیقی دانشجویی در زمینه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل

4- استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد ( انتقال مهریه به شخص ثالث توسط طرفین عقد ازدواج ) توسط مونا یزدوئی

5- استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد ( قراردادهای انتقال تکنولوژی در کشاورزی) توسط فردین زاده باقری

6- استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد (بررسی عوامل موثر بر کارکرد اعتبارات اسنادی ایران در حقوق تجارت بین الملل) توسط ثمره رشیدی

7- استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد ( نقش مدد کاران اجتماعی در فرایند کیفری با تکیه بر تحولات قانون آئین دادرسی کیفری 1392) توسط شادی بازپرس

استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد (سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرم پول شویی) توسط عباداله شاه محمدی

8- استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( سیاست های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص کیفر حق ) توسط محمدرضا محمدی

9- استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( چگونگی پیوند قراردادپایه با تعهدات براتی و بانکی مربوط به آن ) توسط آزاده نیک خورمیزی

10- استاد داور رساله کارشناسی ارشد (تحلیل مبانی توبه و ندامت از منظر فته شیعه و قانون مجازات اسلامی 92 ) توسط

ام الحمیده محمودی

11-  استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( مزیت و محدودیت حمل و نقل چند وجهی بر اساس مسئولیت متصدی در منظر کنفرانسیون ژنو، هامبورگ و قوانین داخلی ) توسط مانا جعفری

12-  استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( بررسی مبانی و آثار دیه یوم الاداء در نظام حقوقی ایران) توسط حامد همایون

13- استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( مبانی حقوقی ایفای ناروا در فقه و حقوق ایران ) توسط سعیده عبادی کیوج

14- استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( بررسی علل و عوامل وقوع جرائم منافی عفت در جزیره کیش ) توسط سجاد اسد بیگی

15- استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( مسئولیت شهرداری در جبران خسارات ناشی از عیب معابر در حقوق موضوعه ایران و فته امامیه ) توسط پیش بین عسگری

16- استاد داور رساله کارشناسی ارشد ( جلوه های عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی ) توسط هانیه جوادی کیا

17 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( حمایت از بزه دیدگان ناشی از سوء استفاده از قدرت) توسط سید ابراهیم طباطبایی مجد

18 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( مسؤلیت مدنی کادر درمانی غیر پزشک) توسط شهرزاد قربانی

19 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( چگونگی مقابله اینترپل با جرایم نوین تروریسم) توسط رومینا سخایی

20 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( حق مطالبه خسارت بازداشت شدگان ناشی از قرارهای تامین کیفری) توسط بهمن بورد

21 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( بررسی نهاد تعدیل قرارداد در عرصه بین المللی با تمرکز بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( CISG ) توسط محمد طاهری

22 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( قطعنامه شورای امنیت و دستور به تمامی کشورها در خصوص وضع قانون پولشویی‌) توسط مهناز قاری

23 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( بررسی عوامل موثر بر کارکرد اعتبارات اسنادی ایران در حقوق تجارت بین الملل) توسط ثمره رشیدی احمد

24 استاد داور رساله کارشناسی ارشد( مسؤلیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معابر در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه) توسط عسگری پیش بیننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

احد باقرزاده
احد باقرزاده

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^